Jämställdhet

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det gäller till exempel:

  • makt och inflytande
  • ekonomiskt oberoende
  • företagande, arbete, arbetsvillkor
  • utbildning och utveckling
  • ansvar för hem och barn
  • frihet från könsrelaterat våld

Hur fungerar jämställdhetspolitiken i Sverige?

Jämställdhetspolitikens utförande sker på olika nivåer. Högst upp befinner sig regeringen, som bestämmer vilka jämställdhetspolitiska mål som landet ska sträva efter att uppnå. Dessa mål är:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Varje statsråd svarar för jämställdheten inom sitt politikområde. Jämställdhetsministern ansvarar för samordning och uppföljning av jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsministern har till sin hjälp en så kallad jämställdhetsenhet på regeringskansliet. Jämställdhetsenhetens uppgifter går bland annat ut på att ge ekonomiska bidrag och stödja jämställdhetsprojekt, ha hand om jämställdhetsfrågor inom EU och göra utredningar så att regeringen kan fatta beslut.

Regeringen reglerar också myndigheten JämOs arbete genom att skriva regleringsbrev och förordning för myndigheten. Regeringen utser också vem som ska vara Jämställdhetsombudsman. Regleringsbrevet och förordningen bestämmer vad JämOs uppgifter i stort ska vara. JämO har dock en självständig ställning gentemot regeringen, eftersom Sveriges konstitution förbjuder ministerstyre.

För att uppnå de jämställdhetspolitiska målen ute i landet finns det också en särskilt sakkunnig i jämställdhet i varje läns Länsstyrelse. Dessa jobbar med att verkställa regeringens jämställdhetspolitiska mål för länet.

Härskarteknik, klädkoder och reproduktion

Slut om jämställdhet.