Översikt

Liten jämställdhetshistoria

Sedan länge i den svenska historien har kvinnors och mäns villkor i arbetsliv, familjeliv och samhälle diskuterats. I boken ”Våra läromödrar och lärofäder” (författare Irma Irlinger) finns ”jämställdhetsförkämpar” porträtterade från så långt tillbaka i tiden som 1700-talet.

Läs mer om boken ”Våra läromödrar…”

Läs mer om några jämställdhetssegrar i svensk historia

Från slutet av 1960-talet började man använda begreppet jämställdhet för ”jämlikheten mellan könen”. Nedanstående ljud-och-bildklipp illustrerar två personligheter i svensk politik som markerat jämställdhetens betydelse. Alva Myrdal förde en långvariga kamp för att kvinnor skulle ha möjligheter att förena egen försörjning med familjebildning. Hon talade också många gånger om den stora samhälleliga förändring som mer jämlika villkor för kvinnor och män skulle innebära i boendeformer, umgängesformer mm. Olof Palme lade genom sitt tal på SAP-kongressen 1972 grunden till den första officiella jämställdhetsdelegationen.

Vad säger Alva Myrdal?

Lyssna på Alva Myrdal i en upptagning från 1969

FilmbildAlva6915

Tre olika stillbilder Alva Myrdal

Vad säger Olof Palme?

Lyssna på Olof Palme i en upptagning från 1972

FilmbildSAP723

Bild på Olof Palme med två partikamrater