Gun Neuman

JämO nr 2, Gun Neuman

gunneumanUnder sitt sista år som JämO blev Gun Neuman ordförande i den statliga utredningen ”Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap” vars resultat lade grunden till Näringslivets Ledarskapsakademi, Anna Wahls forskargrupp på Handelshögskolan i Stockholm och många av de diskussioner och utredningar om kvinnor i näringslivets topp som fortfarande pågår.

Under Gun Neumans tid gjordes ett flertal intressanta JämO-rapporter: ”Fast i kassan” (kvinnor inom handeln), om jämställdhetsläget på advokatbyråer, banker och andra arbetsplatser samt flera skrifter om jämställdhetslagtiftning och -arbete i ett europeiskt perspektiv.

Gun Neuman var skeptisk till effektiviteten i att JämO uppträdde som ombud i arbetsdomstolen.

”Min erfarenhet var att verkligt bra och intressanta ärenden togs om hand av facket. För JämO återstod de ärenden som facket ratade samt ärenden från oorganiserade. Den offentliga sektorn var klart överrepresenterad och i de få ärenden som kom från den privata sidan, var en domstolsprövning inte en lösning som anmälaren önskade.” skriver hon i sitt bidrag i boken ”Genus i praktiken”.

Som slutkommentar skriver hon att JämOs arbete i framtiden troligen mer kommer att präglas av ”dialog och diskussion än konfrontation”