Högskolan

JämO övervakar att lagen om likabehandling av studenter (likabehandlingslagen) följs. Likabehandlingslagen gäller studenter högskolan (inklusive sökande). Lagen förbjuder diskriminering och kräver att högskolor aktivt arbetar för likabehandling av studenter. Lagen skyddar alla studenter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. JämO har hand om de delar av lagen som rör kön.

Student?

Har du blivit könsdiskriminerad? Har du till exempel inte fått delta i delar av undervisningen på grund av graviditet? Har du blivit sexuellt trakasserad av din lärare? Eller vill du bara veta mer om din högskolas ansvar? Då kan du få hjälp av JämO.

Läs mer om studenters rättigheter

Högskoleledning?

Du som representerar en högskola är skyldig att inte diskriminera studenterna på skolan. Du som är rektor eller på annat sätt tillhör högskoleledningen har också en skyldighet att arbeta för att det ska bli jämställt på högskolan. JämO har material och kan ge dig råd och stöd så att du kan få hjälp med att leva upp till lagens krav!

Läs mer om högskolans skyldigheter

Observera att även transsexuella omfattas av lagen!