Arbetsgivare

Du som är arbetsgivare har enligt jämställdhetslagen ansvar för:

  • Att inte diskriminera arbetstagare
  • Att aktivt arbeta för jämställdhet på arbetsplatsen

Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande för jämställdhet. Arbetsgivare med 10 eller fler anställda måste dokumentera sitt arbete skriftligt i en jämställdhetsplan.

Arbetsgivare har också ansvar för att inte missgynna föräldralediga i samband med deras föräldraledighet. Det står i föräldraledighetslagen.

Länk till information om jämställdhetsplaner

Länk till information om löner