Arbetslivet

JämO övervakar att jämställdhetslagen följs. Jämställdhetslagen gäller i arbetslivet. Lagen förbjuder könsdiskriminering och kräver att arbetsgivare aktivt arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen.

Arbetstagare?

Har du blivit könsdiskriminerad? Har du till exempel lägre lön än en annan person med liknande arbete och du tror att det beror på ditt kön? Har du blivit sexuellt trakasserad av din chef? Eller vill du bara veta mer om din arbetsgivares ansvar? Då kan du få hjälp av JämO.

Läs mer om arbetstagares rättigheter

Arbetsgivare?

Du som är arbetsgivare har en skyldighet att inte diskriminera arbetstagare eller missgynna föräldralediga. Du har också en skyldighet att arbeta för att det ska bli jämställt på arbetsplatsen. JämO har material och kan ge dig råd och stöd så att du kan få hjälp med att leva upp till lagens krav!

Läs mer om arbetsgivarens skyldigheter

Föräldraledig?

Är du föräldraledig ska du inte bli orättvist behandlad i samband med ledigheten. JämO kan hjälpa dig om du blivit missgynnad av din arbetsgivare.

Läs mer om föräldraledigas rättigheter

Observera att jämställdhetslagen även gäller transsexuella.