Andra samhällsområden

JämO övervakar att lagen om förbud mot diskriminering följs. Diskrimineringsförbudslagen gäller vissa centrala samhällsområden.

Lagen skyddar alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. JämO har hand om de delar av lagen som rör kön.

andra samhällsområden

Diskriminerad?

Har du blivit könsdiskriminerad? Har din arbetsförmedlare till exempel låtit bli att förmedla ett jobb till dig för att du är gravid? Får du betala mer för en tjänst än en person av motsatt kön? Har du inte beviljats sjukersättning eller fått din arbetsskada godkänd och tror att det beror på ditt kön? Då kan du få hjälp av JämO.

Läs mer om dina rättigheter

För näringsidkare m.fl.

Du som är näringsidkare, handläggare vid Försäkringskassan eller en arbetsförmedling med mera får inte diskriminera en kund/klient på grund av kön.

Läs mer om förbudet mot diskriminering

Observera att även transexuella skyddas av lagen. Lagen skyddar enskilda personer – inte företag, ideella organisationer och så vidare.